Se glittret i asfalten!

Gör en lista på allt du har gjort hittills idag som har varit roligt! Berätta om listan för en kompis.
Read more...
Happier leisure time

Se glittret i asfalten!

Att se glittret i asfalten är ett uttryck som syftar till att se det vackra i det alldagliga - något som kräver en hel del övning. Vår hjärna är nämligen förprogrammerad att fokusera på det som är negativt för att upptäcka potentiella faror och hot i vår omgivning. Detta är något som har gynnat människans evolutionära överlevnad. Nackdelen är att vi per automatik har lättare att uppmärksamma och minnas negativa händelser - och svårare att uppmärksamma och minnas positiva händelser. Psykologen Braden R Josephson från Hofstra University fann i en studie av 106 studenter att de som fått se ett sorgligt filmklipp kunde påverka sitt humör genom att tänka på ett positivt minne efteråt. 
Därför är det extra viktigt att hjälpa hjärnan uppmärksamma allt roligt som händer i livet!