Gå och lägg dig

Gå och lägg dig i tid ikväll. Planera så många timmars sömn som just du behöver. 
Read more...
Happier leisure time

Gå och lägg dig

 
Om du är som folk är mest, får du inte tillräckligt med sömn. Dagens samhälle bjuder in till att bränna vårt ljus från båda ändar genom att ofta stanna uppe sent och plugga, jobba eller ha kul. Och även om det vi gör sent på kvällarna är roligt, givande och viktigt för oss kan för lite sömn leda till negativa konsekvenser på både kort och lång sikt.