Skriv en framtidsvision

Testa optimism genom att ta ett par minuter och skriv ner en framtidsvision inom ett område som är viktigt för dig, där allt har gått precis så bra som du hoppats på att det skulle göra. Skriv så konkret och levande som möjligt, och ta gärna i från tårna.
Read more...
Train on your own

Skriv en framtidsvision

Optimister har lättare för att både nå sina mål och att hantera stressiga situationer än pessimister, OCH de är lyckligare. Hemligheten? De inte bara hoppas på bättring, de tror att de själva kan påverka situationen och agerar därefter. Men allt börjar med att få kontakt med en hoppfull framtidsvision.

More Habitud exercises