Förändring genom värdering

Fundera några minuter och skriv sedan ner vad dina värderingar är kopplat till din hälsa och välmående och skriv ner dessa. Exempel på värderingar kan vara att vara hälsosam, aktiv eller att ha en stark kropp. Skriv också ner vad dessa värderingar betyder för dig. Det kan exempelvis vara att du genom att vara aktiv kan orka göra fler saker.
Read more...
Happier leisure time

Förändring genom värdering

När vi ska göra förändringar i livet räcker det inte med ren viljestyrka. Vi påverkas även av invanda vanor, press från vår omgivning och medfödda förutsättningar. Psykologiprofessorerna Jacquelynne Eccels och Allan Wigfields har gjort en genomgång av motivationsteorier. De menar att det är mer troligt att vi gör förändringar som innebär svåra val om förändringen är kopplad till värderingar som är viktiga för oss. Det betyder att vi lättare väljer bort desserten om vi har tydligt för oss vilken värdering som ligger bakom valet, exempelvis att vara en fysiskt aktiv och närvarande förälder.