Följ ditt hjärta på ett nytt sätt

Tänk på en värdering du har. Skriv ned så många sätt du kommer på för hur du kan efterleva den värderingen. 
Read more...
Happier leisure time

Följ ditt hjärta på ett nytt sätt

Har du något område i livet där du känner att du har kört fast? De saker som betyder allra mest för oss är också det som gör oss mest sårbara. Inom det psykologiska träningsprogrammet Acceptance and Commitment Training (ACT) arbetar man med att utforska sina värderingar som ett sätt att hitta nya sätt att efterleva dem. Värderingen “Att ge barn en god start i livet” går till exempel att främja genom att tänka över sitt eget föräldraskap, att arbeta som lågstadielärare, blogga om tekniker för föräldrastöd, ge komplimanger till föräldrar i ens närhet när de visar gott omhändertagande, och många andra sätt. Ju fler sätt du har att tillgå, desto mindre kommer du att känna att du kört fast.