Lär dig PS18 på djupet

Titta i din kalender och planera in två olika typer av tillfällen där du kan träna på det du fick lära dig under PS18. Vill du lära dig att hålla lika fångande presentationer med humorinslag som talarna gjorde så kan du testa att berätta en humoristisk anekdot på släktträffen och att lägga in en rolig bild i presentationen till mötet med de andra engagerade i psykologisektionen.
Read more...
Happier leisure time

Lär dig PS18 på djupet

Repeterade du också glosor genom att rabbla dem om och om igen? Om du vill lära dig nya färdigheter eller ny kunskap på djupet finns en bättre strategi. Nämligen att lägga tid på att gå igenom och att hantera informationen på olika sätt. Forskarna Douglas Clark och Marcia Linn undersökte skolklasser i USA som gick igenom samma information på olika sätt. Det visade sig att eleverna fick samma resultat på flervalsfrågor oavsett om de studerat ämnet över hela terminen eller inte. Men när de skulle visa djupare förståelse så lyckades de som gått igenom informationen mer ingående bättre än de som tagit emot informationen snabbare. Forskarna rekommenderar därför att ta tid till att variera aktiviteter och att söka samband mellan olika ämnen.