Lär dig PS18 på djupet

Titta i din kalender och planera in två olika typer av tillfällen där du kan träna på det du fick lära dig under PS18. Vill du lära dig att hålla lika fångande presentationer med humorinslag som talarna gjorde så kan du testa att berätta en humoristisk anekdot på släktträffen och att lägga in en rolig bild i presentationen till mötet med de andra engagerade i psykologisektionen.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Lär dig PS18 på djupet

Spännande!

Hoppas att du får två fina tillfällen att träna nu framöver. Ett bra sätt att lära sig är också att lära ut till andra. Om du vill veta mer om det och kanske också testa så finns detta träningstips. Skriv också gärna och tacka om en föreläsare, kursare eller utställare lärde dig någonting nytt. Det är ett fint sätt att hålla kontakten med nya bekantskaper.
Repeterade du också glosor genom att rabbla dem om och om igen? Om du vill lära dig nya färdigheter eller ny kunskap på djupet finns en bättre strategi. Nämligen att lägga tid på att gå igenom och att hantera informationen på olika sätt. Forskarna Douglas Clark och Marcia Linn undersökte skolklasser i USA som gick igenom samma information på olika sätt. Det visade sig att eleverna fick samma resultat på flervalsfrågor oavsett om de studerat ämnet över hela terminen eller inte. Men när de skulle visa djupare förståelse så lyckades de som gått igenom informationen mer ingående bättre än de som tagit emot informationen snabbare. Forskarna rekommenderar därför att ta tid till att variera aktiviteter och att söka samband mellan olika ämnen.