Definiera problemet tillsammans på distans

Välj ut ett problem ni står inför. Låt sedan alla i teamet skriva ner svaret på följande frågor: 1. Vad är grundproblemet? 2. Vad är anledningen till att vi borde göra någonting åt problemet? 3. Vad kan eller borde vi göra?
Read more...
Happier teams

Definiera problemet tillsammans på distans

Har du någon gång varit med om att ha ägnat en timmes möte ämnat att handla om en sak och så hamnar samtalet bland en massa annat? När man möter problem är det lätt att man först stöter på konsekvenser av det egentliga problemet och på så sätt missar kärnproblematiken. Därför är första steget i professor Kristina L. Guos beslutsmodell DECIDE just att definiera problemet. Första bokstaven D i den pedagogiska akronymen står för “define the problem”. Detta kan enligt Guo göras genom att definiera vad grundproblemet egentligen är, varför man borde göra något åt det samt vad man skulle kunna göra åt det. Distansarbetet kan till och med möjliggöra så att vi får lite lättare att trycka på pausknappen, lyfta blicken och tillsammans faktiskt definiera problemet eller utmaningen innan vi börjar ta en massa beslut kring det. Så att ägnar våra dyrbara mötestimmar till det vi faktiskt ska!