Den galna effekten av dans

Sätt på en låt som du tycker är bra och peppig, dansa allt vad du kan låten ut. Vill du maximera lyckoeffekten kan du dansa i 30 minuter. 
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Den galna effekten av dans

Blev du nyfiken på lyckoeffekten?

Ditt sinne och din kropp samverkar på så sätt att när du är glad går kroppen automatiskt in i annorlunda positioner än när du är ledsen. Men precis som kroppen följer sinnet kan sinnet följa kroppen och det kan man utnyttja till sin fördel genom att medvetet göra glada rörelser. Om du vill lära dig fler rörelser som man i forskning sett gör sinnet gladare kan du testa utmaningarna Upp och hoppa, Gå som en glad person, Börja skratta eller Bli glad med en penna
Platsen är Heidelberg, Tyskland. Året är 2007. En forskargrupp ledd av Professor Sabine Koch lyckas på bara 30 minuter få samtliga 31 deprimerade försökspersoner att känna sig signifikant mer livskraftiga, få ökad andel positiva känslor och uppvisa färre symtom på depression. Var det magi? Nej. Svaret var dans. Försökspersonerna delades upp i tre grupper. En grupp dansade ringdans till upptempo-musik, en grupp lyssnade på samma musik utan att dansa och den tredje gruppen cyklade på träningscykel. Varje grupp utförde sin betingelse i ungefär en halvtimme. Alla tre grupper uppvisade förbättrat mående direkt efteråt men den största positiva effekten fanns hos den grupp som kombinerat musik och rörelse genom att dansa.