Dagens viktigaste handling

Fundera på en värdering du står för. Skriv ned en konkret handling du kan göra idag som går i linje med den värderingen. Fundera också på när det är ett bra tillfälle att göra handlingen. 
Read more...
Happier leisure time

Dagens viktigaste handling

I den psykologiska träningsformen Acceptance and Commitment Training är målet att man ska kunna leva sitt liv mer så som man önskar, oavsett vilka tankar eller känslor som kan dyka upp på vägen. En färdighet man får träna sig i är att skala ned stora livsområden som man värderar till små konkreta handlingar som går att göra dagligen i sin vardag. Ju mindre och mer konkreta handlingar man kommer på, desto lättare är det att göra dem.