Wheelan 1 - Stärk teamets känsla av tillhörighet och trygghet

Kristin Öster

Tillhörighet och trygghet inom gruppen är ett grundläggande behov enligt Wheelans fasmodell. I det första utvecklingsstadiet kommer gruppmedlemmarna vara särskilt måna om att skapa relationer och att bli inkluderade i gruppen, eftersom denna trygghet ännu inte finns på plats. I den här kursen finns 7 forskningsbaserade övningar som hjälper ditt team att stärka känslan av sammanhållning, tillhörighet och trygghet. 
Övningarna är utvalda utifrån de frågor som ställs i delskala 1 – Tillhörighet och trygghet 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro