Wheelan 1 - Stärk teamets förmåga till självständighet

Kristin Öster

Enligt Wheelans fasmodell är grupper som befinner sig i det första stadiet väldigt beroende av sin ledare. Så länge gruppen saknar en känsla av trygghet och tillhörighet eller en tydlig struktur kring mål och roller så kommer medlemmarna ha svårt att ta egna initiativ och därför vara beroende av en ledare som visar vägen. I den här kursen hittar du fyra övningar som hjälper gruppen att ta steg mot ökad självständighet. 
Övningarna är utvalda utifrån de frågor som ställs i delskala 1 – Beroende 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro