Wheelan 1 - Skapa struktur för teamet

Kristin Öster

Alla grupper behöver tydlighet och struktur. Behovet av att klargöra mål, roller och arbetssätt är särskilt stort för nybildade grupper och grupper som befinner sig i det första stadiet I Wheelans modell. I den här kursen finns fyra övningar som hjälper dig och ditt team att skapa struktur och tydlighet i arbetet.   

Övningarna är utvalda utifrån de frågor som ställs i delskala 1 – Avsaknad av struktur. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro