Skapa din egen tillitsdelegation

Lina Lindrågen

Har du svårt att släppa uppgifter till andra utan att detaljstyra dem? Eller är du själv rädd för att andra inte litar på din förmåga och därför missar möjligheter att utvecklas? 
Den mellanmänskliga tilliten och förtroende för samhällsfunktioner är centralt för varje nationalstat. Utan tillit blir samhällsapparaten både långsam och instabil. Tillit är på ett liknande sätt en viktig komponent för samarbeten i en organisation. För att kunna fatta snabba beslut i arbete inom och mellan team behöver vi helt enkelt kunna lita på varandra. För att arbeta effektivt behöver kunna vi ta tillvara på medarbetares kompetenser och utvecklingsmöjligheter utan att detaljstyra dem. 
Men hur gör man då för att öka sin tillit till sig själv och andra i teamet? Flera psykologiska forskningsstudier pekar på att tillit till sin egen och teamets förmåga påverkar vår prestation i arbetet positivt. Inte nog med att tillit stavas på samma sätt både framlänges och baklänges, den ringar stiligt in den ömsesidighet som speglar ett gott samarbete.
I den här kursen får du tips på övningar du kan göra för att både öka din tillit till dig själv och träna tillit till teamet. Välkommen!

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro