Självledarskap 2: Belöningstrategier

Habitud Team

Har du svårt att motivera dig till att skapa de vanor du själv vill ha? Då kan du behöva uppmuntra alla dina ansträngningar med lite belöningsstrategier. En viktig del av självledarskap.  
Självledarskap består av tre strategier: en för att hantera egna beteenden, en för att hitta naturliga belöningar i arbetet och en för att hantera tankar. Belöningsstrategierna finns för att skapa upplevelsen av kompetens och autonomi för att lättare kunna öka den egna prestationen. Det handlar om att hitta arbetsuppgifter som är belönande i sig själv och anpassa arbetet så att det blir motiverande i sig själv.

I denna kurs får du nio psykologiska träningstips, en varje tisdag i nio veckor, som hjälper dig att hitta det som är belönande för dig. På så vis är det lättare att skapa de vanor du vill ha. 
Läs mer om självledarskap i texten Självledarskap, vad är det och vad ska det ge på Psykologifabriken och spana in våra två andra kurser Självledarskap 1: Beteendestrategier och Självledarskap 3: Kognitiva strategier. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course