Stärk din psykologiska motståndskraft

Kristin Öster

Vad är det som gör att vissa personer inte bara tycks klara av motgångar, utan till och med växer sig starkare? Om det så är en tuff skilsmässa, en personlig tragedi eller en extremt stressig arbetsmiljö. Inom den psykologiska forskningen kallas vår förmåga att tackla livets svårigheter för psykologisk motståndskraft. I populärvetenskapen ges ofta extraordinära exempel på motståndskraftiga individer: Malala Yousafzai, Viktor Frankl och Nelson Mandela är några exempel. Lägg därtill att den psykologiska forskningen till mestadels fokuserat på psykisk sjukdom och lidande till följd av motgångar, så är det inte konstigt att vi luras att tro att psykologisk motståndskraft hör till det ovanliga. Tvärtom verkar motståndskraft vara vårt normaltillstånd. Och det är kanske inte så konstigt, eftersom vi som art är designade för att kunna överleva extremt tuffa miljöer. 

Givet att livet oundvikligen bjuder på motgångar, finns det något som du kan göra för att stärka din egen motståndskraft? Svaret är ja. I korthet går det ut på att buffra upp med resurser så att du har kraft kvar när smällen väl kommer, och att försöka se motgångar som tillfällen för lärande snarare än nederlag. Klicka på starta kurs för att lära dig mer! 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course