Alla är månadens anställd!

Oskar Henrikson

Låt inte den positiva feedbacken fastna hos enstaka individer. Låt alla få känna att de får utmärkelsen månadens anställd. I denna lilla kurs får du tre av de åtta, lite roligare, psykologiska träningstips på temat feedback som vi skapat till vår teamkortlek för lyckligare team. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro