Välkommen ombord, kompis!

Bhovi5geb8wuhabj2o0c Gustav NilssonAlla ombord! Tag plats!

Du har nu fått ett mejl med en översikt av alla träningstips i kursen. Varje vardagsmorgon kommer du att få ett träningstips till din mejl. Försök att göra den under dagen. När du klarat den klickar du på texten "Klicka här när du klarat utmaningen för att få feedback" för då får du feedback. Du kommer även kunna se hur många av kursens 10 träningstips du gjort. Klarar du alla? Ju fler du gör desto mer välkommen kommer din nya kollega att känna sig. Men ett steg är bättre än inget ;-) 
Om du blir sugen att ta ett ännu mer samlat grepp kring onboarding på din arbetsplats får du gärna höra av dig till oss på team@psykologifabriken.se. Hör gärna av dig med frågor eller funderingar.
Onboarding – att ge en nyanställd en god introduktion till arbetsplatsen och hens arbetsuppgifter – blir allt viktigare i takt med att arbetslivet blir mer komplext. Det påverkar också tydligt hur länge en medarbetare vill stanna på den nya arbetsplatsen. Forskarna Howard Klein och Beth Polin har sammanställt och undersökt en mängd olika metoder för att ge en god introduktion. De föreslår att man har en formell struktur för välkomnandet och tydliga träningsprogram. Något som tyvärr ofta missas är att guida den nyanställde till alla sociala koder, internt språkbruk, tyst kunskap, vanor och annat som är svårt att sätta ord på. Sådant sker lättast genom att ha engagerade medarbetare som hjälper den nyanställde att förstå arbetsplatsen. 

Den här kursen hjälper dig som medarbetare att mer effektivt ta emot och välkomna en nyanställd. Eftersom onboarding är en komplex uppgift är det bara en fördel om flera på arbetsplatsen tar del av kursen, extra bra är det om ni finns på olika nivåer av organisationen. Förslagsvis startar ni kursen dagen innan den nyanställde är på plats.

Vill du inte längre fortsätta kursen? Du kan avanmäla dig när du vill.

Psykologiska träningstips i kursen

Skaffa Habitud Pro för att se träningstipsen i kursen!

Skaffa Habitud Pro