Välkommen ombord, kompis!

Gustav Nilsson

Onboarding – att ge en nyanställd en god introduktion till arbetsplatsen och hens arbetsuppgifter – blir allt viktigare i takt med att arbetslivet blir mer komplext. Det påverkar också tydligt hur länge en medarbetare vill stanna på den nya arbetsplatsen. Forskarna Howard Klein och Beth Polin har sammanställt och undersökt en mängd olika metoder för att ge en god introduktion. De föreslår att man har en formell struktur för välkomnandet och tydliga träningsprogram. Något som tyvärr ofta missas är att guida den nyanställde till alla sociala koder, internt språkbruk, tyst kunskap, vanor och annat som är svårt att sätta ord på. Sådant sker lättast genom att ha engagerade medarbetare som hjälper den nyanställde att förstå arbetsplatsen. 

Den här kursen hjälper dig som medarbetare att mer effektivt ta emot och välkomna en nyanställd. Eftersom onboarding är en komplex uppgift är det bara en fördel om flera på arbetsplatsen tar del av kursen, extra bra är det om ni finns på olika nivåer av organisationen. Förslagsvis startar ni kursen dagen innan den nyanställde är på plats.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro