Gå ett par steg i din kollegas skor

Tilde Egebrand

Somliga går i trasiga skor, somliga går i skor som ger skavsår, somliga går i kängor. Genom våra arbetsliv möter vi olika personer, med olika skor, som ser och upplever olika saker. Kanske möter vi kollegor med skoskav, andra med inlägg och vissa med skor i helt andra färger och modeller än vi själva skulle ha valt. Vad exakt våra kollegor ser och upplever är svårt för oss att veta. Eller, för att vara mer korrekt, vi kan inte veta, men – vi kan försöka föreställa oss. Adam Galinsky med kollegor har genom en forskningsöversikt kommit fram till att när vi tar andras perspektiv och föreställer oss själva i någon annans skor, ökar våra vänliga beteenden, vårt gillande av andra och vi får hjälp att skapa starkare sociala band till de i vår närhet. I en studie från University of Minnesota-Morris undersöktes effekterna av aktivt perspektivtagande hos team. De såg att team som tar varandras perspektiv känner större tillit till varandra, kommunicerar mer effektivt och blir nöjdare.

Perspektivtagande kommer i olika former och skepnader, men handlar i grund och botten om att föreställa sig världen från någon annans utsiktspunkt eller att föreställa sig själv i någon annans skor. Det handlar om att aktivt försöka förstå, på ett icke-dömande sätt, någon annans tankar, motiv och/eller känslor likväl som varför de tänker och känner på det sätt de gör. En god perspektivtagare kan vara den där personen som ser vad du behöver innan du ens hunnit be om det. Den där kollegan som stannar kvar efter det tuffa mötet för att ge en klapp på axeln, eller som ber dig att gå ut på golvet istället för att sitta kvar i kassan när du behöver återhämtning. Den där bekanta som aldrig glömmer bort din födelsedag och grattar dig på just det sätt du vill bli grattad, eller kanske vännen som skickar ett fint meddelande en särskilt svår dag.

Alla som någon gång har blivit sedda och fångade på det här sättet av någon annan, vet hur skönt det kan vara när någon tar ens perspektiv. Adam Galinsky med kollegor kom också fram till att när vi uppfattar att andra går i våra egna skor, ökar vår empati och känsla av närhet till andra. Att dela med oss av våra upplevelser och försöka ta del av andras perspektiv är med andra ord något av det finaste vi kan ge vår närhet och oss själva.

Det finns alltså många orsaker, från olika perspektiv, att vilja träna på perspektivtagning. Frågan är, som med mycket annat, hur gör en egentligen?? Talesättet säger att du ska gå en mil i någon annans skor. Mycket kan hända bara de där första vacklande stegen. I den här kursen får du öva dig på att gå ett par steg i dina kollegors skor. Att ta sig en liten bit på vägen kan ibland vara hela skillnaden.Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro