Öka effekten av mångfald med inkluderande möteskultur

Brita Helleberg

Ser Göran 60 år som arbetat på bolaget i 20 år och Sam 23 år som är nyanställd samma behov hos kunder? Vad händer i team där för lika personer identifierar behov och lösningar? Risken är stor att perspektiv missas.

Mångfald i team ger positiva effekter på resultat. En artikel i Di redovisar en studie på 180 nordiska storbolag där kön och ålder är en avgörande parameter för hög avkastning. Därför är det tråkigt att läsa Allbright senaste rapport om jämställdhet på arbetsmarknaden (2019) där det framgår att andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper är ynka 24 procent. En klen uppgång från de 23 procenten året innan, speciellt då nynoterade bolag bidrar till att dra upp snittet.

Det är en lång bit kvar tills vi har en mångfald i svenska organisationer. Och bara för att det finns en spridning av individer i teamet avseende kön, ålder, etnicitet osv. betyder inte det att vi får den positiva effekten. Det som ger det positiva resultatet av mångfald är att vi får fler perspektiv och kan hitta fler lösningar på problem - vilket gör oss innovativa. Göran och Sam kanske har olika kundgrupper i åtanke? För att kunna ta tillvara på allas perspektiv behöver vi ett inkluderande arbetssätt.

Det är lätt att Göran omedvetet får rätt i att bestämma problemen och lösningarna för att han har fler år på bolaget. En nytänkande organisation som vill fatta de bästa besluten behöver jobba bort exkluderande och diskriminerande strukturer. Paulina de los Reyes och Mats Wingborg skriver i en kunskapsöversikt om vardagsdiskriminering att direkta diskrimineringshandlingar, oavsett om avsikten är att diskriminera eller inte, underlättas av en tillåtande omgivning. Här kan du som individ göra stor skillnad. Låter du Göran avbryta de nyanställda på mötet? Strukturer i organisationen som leder till diskriminering oavsett aktörers intentioner är ofta osynliga. Det kan handla om att det alltid är samma personer som pratar på möten, att informationsmaterial endast skickats ut till vissa i tillräckligt god tid innan mötet för att hinna läsa på, eller att några i gruppen ofta blir avbrutna när de pratar.

I den här kursen får du konkreta verktyg för hur du kan inkludera alla på möten, och därmed få underlag till att fatta bättre beslut.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro