Belöningsburken

Gustav Nilsson

Vill du ha roligt tillsammans med dina kollegor? Vill ni bli mer motiverade att träna viktiga färdigheter, så som feedback, mötesstruktur, kundbemötande, med mera? Ett av de roligaste systemen för att bygga motivation och uppmuntra nya ansträngningar är också ett av de enklaste - det heter Belöningsburken. 
Hur fungerar Belöningsburken? 
Hjärnan är överlägset kroppens mest energikrävande organ. Ca 20% av all vår energi går åt till hjärnan. Som ett sätt hushålla med energin har vi människor utvecklat en fantastisk fallenhet för att göra saker på rutin. Ca 40% av alla våra dagliga aktiviteter sker av vana. 
För att utvecklas och bygga upp nya vanor behöver vi därför en liten skjuts på hjälpen. Det som behövs är uppmuntran varje gång vi gör ansträngningar i linje med den nya vanan och färdigheten. Det är där Belöningsburken kommer in. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course