Beach 2016 - en kurs i kroppsacceptans

Gustav Nilsson

Nu är sommarvärmen kommen och det går äntligen att ta av sig alla bylsiga vinterkläder. Den lättklädda årstiden är också då de allra flesta blir påmind om hur ens kropp inte motsvarar de rådande smala och muskulösa idealen, låt oss kalla det kroppshetsen.
 
 Majoriteten av alla människor är på något sätt missnöjda med sin kropp och har delvis sänkt självkänsla på grund av det. Den vanligaste metoden för att hantera det är genom att försöka förändra kroppen, genom dieter, rigorös träning eller till och med operationer. Andra sätt handlar om att dölja sin kropp genom kläder eller att undvika situationer där kroppen syns, så som att inte gå till stranden en solig dag.
 
 En radikalt motsatt metod kallas The Body Project. Den går ut på att kritiskt granska skönhetsideal och hur man påverkas av dem. Att genomgå det programmet har visat sig öka deltagarnas acceptans för sin egen kropp och till och med förebygga ätstörningar, vilket få andra metoder klarat av. Du som vill veta mer om projektet kan läsa på projektets hemsida eller kontakta de forskare som studerar metoden i Sverige.
I den här kursen, som baseras på The Body Project, kommer du att få vägledning i tre saker. För det första kommer du att få hjälp att genomskåda dina egna kroppshetsande tankar och beteendemönster. För det andra kommer du att kartlägga vilka sociala koder som förstärker dina tankar och slutligen göra en plan för hur du kan börja bryta dina egna mönster. Den här kursen riktar sig till alla som känner sig begränsade av sin kroppsuppfattning, oavsett kön eller ålder.

Eftersom det krävs många människor för att upprätthålla en ohälsosam norm kan det vara en fördel att ha några vänner med sig när man vill bryta mot en norm. Därför rekommenderar vi att du ber minst en vän att följa med dig under den här kursen och att ni berättar för varandra vad ni kommer fram till. Vi rekommenderar också att du delger dina tankar i facebookgruppen för just den här kursen och peppar de andra deltagarna.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course