Utvecklande samtal med aktivt lyssnande

Brita Helleberg

Du sitter vid köksbordet hemma och äter middag tillsammans med din vän/partner/familjemedlem. Du är mitt inne i en berättelse om en jobbig situation som hänt på jobbet när den andra personen ställer sig upp och börjar plocka ned saker i diskhon. Känslan? Förminskad, ointressant, ledsen, skamfull. Du utbrister “kan du inte lyssna när jag berättar om det här jobbiga?”. Den andra personen svarar “jag lyssnar visst!”, “Du tycker aldrig att det jag säger är intressant! Kan du inte sitta ned och lyssna klart?” “Jag kan diska och lyssna samtidigt. Jag hör vad du säger, fortsätt prata”. Men när personen står där med ryggen mot dig är det som att din berättelse självdör. “Äh, det var inget speciellt. Jag tar det en annan gång”. 

Känner du igen dig? Det här händer hela tiden, såväl hemma som på arbetet. Det är lätt att tänka att om personer har något viktigt att säga så kommer de säga det oavsett omständigheterna. Men så funkar inte vi människor, vi är sociala varelser som läser av andras reaktioner - “är det jag säger intressant för den andra?” om ja, då fortsätter vi, om nej så slutar vi prata. Ibland tolkar vår hjärna signaler som ointresse, trots att det inte är det. Som att personen vänder ryggen till och fixar med annat. På arbetsplatser ger vi tyvärr ofta omedvetet varandra signaler av ointresse: fortsätter skriva på datorn när någon kommer fram och ställer en fråga, tar upp och tittar på vår mobiltelefon när vi pratar med någon, kollar på datorn eller mobilen på möten när någon annan pratar osv. 
Varför ska man lyssna?
Att lyssna aktivt är något annat än att höra. Det finns två vinster med att bli bra på att lyssna aktivt: Du får information och personen känner sig sedd. Om vi ska påverka någon annan att förändra sitt beteende är lyssnande en av de viktigaste komponenterna. Personer behöver känna sig förstådda innan vi pratar lösningar. Du och den du pratar om behöver enas om problembilden, och personen behöver få tillit att du verkligen förstått dennes perspektiv.
Aktivt lyssnande är extra viktigt om du vill stärka den andra personen och få den att känna sig sedd och förstådd. Ypperliga tillfällen för aktivt lyssnande är för dig som ledare under medarbetar- eller utvecklingssamtal och på teammöten, som teammedlem på fikarasten för att stärka relationerna till andra teammedlemmar och om du har arbetsuppgifter som innebär att du ska möta kunder eller beställare.

I denna kurs tar vi den forskningen och ger dig konkreta verktyg för hur du håller ett utvecklande samtal, får andra personer att kliva fram och driva samtalet och hur ni kan landa i en tydligare samsyn. Helt enkelt hur du gör för att  bli en bättre lyssnare!

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Sign in to se the training tips! You will also receive our newsletter with the most popular training tips.

Sign in to Habitud