Undvik förhastade beslut

Testa trappstegstekniken för beslutsfattande. Be gruppmedlemmarna att skriva ner sina idé­ er eller tankar inför en beslutspunkt. De kan till exempel använda mejlen eller få några minu­ters betänketid under sittande möte.
Läs mer...
Lyckligare team

Undvik förhastade beslut

Hjälpte stegen?

Genom att ta fram fler förslag går det att hitta en bättre lösning än om vi bara tar första bästa idé från en stark medlem. För att få ännu bättre beslutsunderlag kan flera delar av beslutet följa samma mönster. Till exempel att låta alla deltagare skriva ner sin bild av vilka behov som gruppen främst behöver lösa innan alla skriver ner sina lösningsförslag. Grupper som använder trappstegstekniken fattar bättre beslut än andra grupper. Om tekniken används rätt kommer alla gruppmedlemmar att bidra vilket gör att alla ser att deras insats räknas. Taltiden blir lättare att dela upp, blyga personer eller personer som inte är bra på att presentera sina idéer i tal får en chans att uttrycka sig på andra sätt, minoritetsåsikter kommer fram och unik information blir lättare att känna igen.
Har du någon gång deltagit i ett möte där det första förslaget som gavs blev gällande? Det kan bli ett problem om gruppen inte tar hänsyn till andra, potentiellt bättre förslag. Steven G Rogelberg, professor i organisationspsykologi, föreslår därför en trappstegsteknik för beslutsfattande. Den går ut på att var och en i teamet skriver ner sina idéer innan beslutsprocessen påbörjas. Sedan kan man gå en runda under mötet och låta alla berätta hur de resonerat - en process som vidgar beslutsunderlaget.