Träningstips

Fråga om behov

När du har ett förslag på hur en arbetsgrupp kan utveckla sitt arbetssätt, presentera ditt förslag och fråga gruppen om de själva upplever ett behov av lösningen. Exempel: Om ditt förslag är ett nytt belöningssystem, presentera det för gruppen och fråga om det finns något de gemensamt tränar på och om de tror att de skulle ha nytta av ökad uppmuntran.

Hurra!

Det är inte bara arbetsgrupper som har ett behov av självständighet, samma sak gäller för oss som individer. Testa det här träningstipset om du vill främja dina kollegors självständighet på jobbet. 


När man som grupp står in för ett problem behöver man komma på en lösning. Helst snabbt. Men märkligt nog är det bara vissa lösningar som används och andra lösningar som aldrig sätter sig i praktiken, oavsett hur smarta lösningarna än är. Vad är det som utgör skillnaden? Utifrån Michael Campions forskning verkar en pusselbit handla om hur väl lösningen matchar de behov som gruppen själva upplever. Han har studerat hur gruppens självständighet över sitt arbetssätt, något han kallar för gruppautonomi, påverkar effektivitet och arbetstillfredställelse. Han ser ett tydligt mönster i att grupper som har en hög grad av självbestämmande både får mer gjort och trivs bättre med arbetet. 

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar