Bättre relation med självmedkänsla?

Skriv ned något tufft du varit med om och varför det inte var så konstigt att det var svårt för dig. Gör sedan något trevlig för din partner, till exempel att bjuda på middag!
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Bättre relation med självmedkänsla?

<3 dig!

Hur var det att skriva om din tuffa situation på det här viset? Kunde du märka en ökad självmedkänsla? Upplevde du fler positiva relationsbeteenden från din eller din partners sida under middagen? En relation kanske inte förändras efter att ha prövat på detta en gång, men genom att öva på självmedkänsla och försöka göra det till en vana kanske man kan öka möjligheten till mer hälsosamma beteenden i relationen! Vill du läsa mer hittar du studien här.
Har du undrat hur du skulle kunna få en mer hälsosam relation till din partner? Kanske önskar du att du var mer omtänksam och stöttande? Då kan ett första steg vara att bli snällare mot dig själv! I en studie gjord av psykologiprofessorerna Kristin Neff och Natasha Beretvas beskrivs en komponent av självmedkänsla (self-compassion) som att vara förstående, snäll och omtänksam mot sig själv i framförallt svåra situationer. I denna studie kom de fram till att personer som upplever sig ha en högre självmedkänsla verkade visa på mer positiva beteenden i relationen till sin partner än de som uppskattade sig ha en lägre självmedkänsla. Således pekar studien på att du skulle kunna få en mer positiv och hälsosam relation genom att vara snällare mot dig själv!