Hjälper dig omvandla vetenskap till lycka

Vill du bli lyckligare eller skapa en lyckligare organisation? Vägen dit går genom psykologisk träning. Vi postar regelbundet vetenskapligt grundade träningstips. De kan du använda för att träna dig själv eller ditt team. Hör av dig till oss om du vill se hur vi kan hjälpa er organisation.
Testa gratis Läs mer

Populära kurser

Djupa och ytliga relationer för ett lyckligare liv

Till kursen
Vad gör människor lyckliga? The Harvard Grant Study of Adult Development har följt människors liv i över 80 år för att utforska detta. Så vad blev svaret? Positiva relationer!Studien har visat att lyckliga människor har haft positiva relationer med föräldrar, syskon, vänner, kollegor. Relationer som präglats av förtroende och tillit förutsade ekonomisk framgång. Det ledde även till ett hälsosammare och längre liv. Forskarna har även sett tendenser till att hjärnans funktioner håller längre hos personer med positiva relationer till närstående.Men vad händer dem som inte har positiva relationer? Studien har visat att ensamhet och isolering leder till nedstämdhet, sämre hälsa och ett kortare liv. Relationer är alltså viktiga för människans välmående, både fysiskt och psykiskt. I tider av kris och fysisk distansering kan relationer vara svåra att upprätthålla. Evenemang ställs in, vi jobbar hemifrån, vi uppmanas undvika så mycket fysisk kontakt med andra människor som möjligt. Detta kan få förödande konsekvenser.I den här kursen får du veta mer om forskningen om relationer och välmående genom dessa fyra tips:Tips 1: Lyckligare med ytliga vänner. Ny forskning har visat att ytliga relationer med personer i vår periferi bidrar förvånansvärt mycket till vårt välmående. Genom interaktion med så kallade "weak ties" kan du boosta ditt och andras välmående.Tips 2: Sno relationsknepen från pensionären. Positiva relationer och hälsosamt åldrande har starka kopplingar. Så varför inte ta inspiration av en äldre släkting eller vän?Tips 3: Tänk på en nära vän. Genom att reflektera över våra relationer kan vi lättare uppskatta de fina och positiva relationer vi har.Tips 4: Positiva relationer med psykologisk trygghet. Att känna sig trygg i en relation är centralt för att den ska vara positiv. Genom tillitsbeteenden kan vi stärka tryggheten i relationen.Om du inte bara vill läsa utan faktiskt testa dessa tips, klicka på “starta kurs”!

Trygga relationer och struktur för effektiva virtuella team

Till kursen
“Jag gjorde en rolig grej i helgen!”*tystnad*“Jo… jag badade, första doppet i år haha…” *tystnad**En gul tumme upp dyker upp i rutan som representerar din kollega*Hur behåller vi relationerna på jobbet? Och hur är det att skapa nya relationer virtuellt, med mikrofon och webbkamera? Ganska jobbigt. Det är svårt att läsa av om det är läge att berätta om sin helg, eller om mötets agenda är det som ska avhandlas. När vi inte längre ser varandra, ansikte mot ansikte, gör avsaknaden av icke-verbal kommunikation att sociala interaktioner blir utmanande. Det som en gång var självklart kräver nu eftertanke. Hur påverkar det teamets effektivitet? Hur ska man prioritera för att behålla ett produktivt team och samtidigt se till att alla trivs i gruppen?Det är svåra frågor som många ledare säkert ställer sig själva. 2016 publicerades en forskningsöversikt som kollade på vad som skapar tillit i virtuella team, och vilken roll relationer har när teammedlemmarna inte träffas ansikte mot ansikte. I fysiska team kommer tillit och trygghet av tillitsbeteenden, exempelvis att be om hjälp eller berätta om ett misstag. Forskarna fann att i virtuella team kan tillitsbeteenden till viss del ersättas av dokumentation. Teorin är att dokumentationen av interaktioner ger en känsla av trygghet, då man kan gå tillbaka och se vad som sades eller skrevs.Men detta tar inte bort människors behov av social interaktion och trygga relationer på jobbet. Samma forskningsöversikt trycker på vikten av samarbete i virtuella team. För ett lyckat samarbete krävs trygga relationer och tillit till samarbetspartners.I den här kursen får du träna på att hålla en tydlig struktur på jobbet och samtidigt bygga trygga virtuella relationer till dina kollegor, här är en kort sammanfattning:Tips 1: När ska vi prata om helgen? Virtuella möten blir lätt stökiga och otydliga. Många har strukturerat dessa möten på ett sätt som gör att de blir effektiva men som gör att det sociala stängs ute. Ett socialt vårdande alternativ är att dela upp mötet i en social, trevlig del och en effektiv, arbetsorienterad del.Tips 2: Utmaningen ger sammanhållning på distans. När vi jobbar i ett team utan fysisk kontakt kan samarbete och sammanhållning bli svårt. Med en gemensam utmaning kan ni stärka sammanhållningen.Tips 3:Bli en hemlig kompis som boostar motivation. En viktig funktion av relationer på jobbet är uppmuntrande och positiv feedback. Forskningen har visat flera positiva effekter som ökad motivation, höjd prestation och stärkt samarbete!Tips 4: Be om hjälp och öka tilliten. Hjälpsamma beteenden på arbetsplatsen skapar en kultur där kollegor samarbetar bättre. Detta kan både öka jobbtillfredsställelsen och effektiviteten.Om du vill prova dessa tips, och inte bara läsa, klicka på “starta kurs” så får du ett träningstips i veckan!
Gratis

Från ensamhet till samhörighet

Till kursen
Att känna ensamhet är något som händer alla ibland och många ofta. Forskning från hela världen från 70-talet och framåt, skvallrar om att vi har vi fått allt färre nära vänner, vänner vi kan anförtro oss till. Med den rådande smittspridningen och uppmaningar om att stanna hemma är troligen ensamheten större nu än någonsin.Men vad är egentligen ensamhet, innebär det bara att vara själv? Den psykologiska definitionen av ensamhet är den skillnad mellan hur dina sociala relationer ser ut idag och hur du skulle vilja att de såg ut. Det innebär alltså att du kan vara ensam med massor av människor omkring dig och för dig själv utan vara ensam.Ensamhet är inte bara en jobbig känsla, faktum är att det är fysiskt ohälsosamt för oss också. Forskning har visat att långvarig ensamhet är lika dåligt för vår hälsa som att röka. Så varför har vi ens den här känslan om den både är jobbig och ohälsosam? Jo ensamhet kan jämföras med hunger eller törst. Det är ett känslomässigt alarm som precis som alarmet du har på din mobil på morgonen är jobbigt i stunden men i längden påverkar dig att göra något du tycker är värdefullt, som att umgås eller att gå upp på morgonen. På kort sikt kan ensamhet vara bra, den får oss att söka upp vänner och gör oss gladare när vi träffar dem. Det är när den biter sig kvar under lång tid som vi börjar må dåligt.Så ensamhet kan se olika ut från person till person, men hur brukar den se ut? När professorn Hawkley med kollegor undersökte ensamhet i en studie så kom de fram till att det är bristande kvalitet i relationer som hänger ihop med ensamhet. Det handlar alltså inte om mängden vänner man har. Många vänner som är som satelliter räcker inte, vi behöver vänner innanför vår atmosfär. I en studie av Ed Diener och Martin Seligman med namnet ”Very happy people” fann forskarna även att ett utmärkande drag för very happy people är nära relationer.Den här kursen är till för dig som känner dig ensam ibland eller vill stärka dina vänskaper för att undvika ensamhet i framtiden.
Gratis

Tänk inte på en gul banan

Till kursen
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar:1. Tankar och känslor är svåra att påverka2. Förändra det du kan: dina beteenden3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingarDispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb. Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 

Bra virtuella möten för bra samarbete på distans

Till kursen
Har du känt dig lite ensam och bortkopplad från kollegorna när ni jobbar på distans? Du märker kanske att ni glider ifrån varandra när ni inte längre ses ansikte-mot-ansikte. Eller har du ett team där ni sitter i olika länder? Är det då lättare att känna samhörighet med de du träffar fysiskt ibland? Att jobba virtuellt med sitt team, alltså att ses över digitala medier såsom video, telefon eller chatt, har både sina fördelar och utmaningar.  I Coronatiderna slängdes många in i virtuellt teamarbete över en dag och fick uppleva utmaningarna med att mötas virtuellt. Tröttheten efter en hel dag med videomöten. Frustrationen över en annan mötesdeltagares tangentbordsknapper när den glömt stänga av mikrofonen.Virtuellt teamarbete kräver att vi kommunicerar på ett annat sätt. I en sammanställning över forskningen kring att leda virtuella team tar psykologiprofessor Guide Hertel och hans kollegor upp utmaningen med att kommunicera när vi inte kan ses ansikte-mot-ansikte. Det finns en ökad risk för missförstånd när vi möts på ett annat sätt än vi är vana vid, och där vi inte kan läsa av kroppsspråk och känslolägen lika lätt.Virtuella möten är ett viktigt kommunikationsforum för virtuella team. Att hålla bra virtuella möten är att skapa en bra virtuell arbetsmiljö. För precis som ingen ska behöva sitta i en för bullrig arbetsmiljö - så ska väl ingen behöva känna sig omotiverad för man inte förstår tekniken eller oengagerad för att man inte är helt säker på syftet med mötet är?Bra virtuella möten blir hållpunkterna för samarbetet i det virtuella teamet. Rätt utförda kan de stärka både sammanhållningen i teamet och öka produktiviteten!
Gratis

Psykologiskt träningsprogram för välmående i kris

Till kursen
Är du också en av dem som håller fysiskt avstånd, jobbar hemma eller kanske jobbar dubbla skift just nu för att minska coronavirusets spridning? Heja dig! Tillsammans kan vi lindra de negativa effekterna för våra medmänniskor och samhället. Men det har sitt pris. Oro för släktingar och vänner. Begränsade sociala kontakter när vi behöver stöd och närhet som mest. Inställda aktiviteter och rubbade rutiner. Därför är det inte konstigt om du som många andra märker av ett svajigare humör, känner dig stressad eller börjar tappa motivation. Du kanske redan har ett anpassat träningsprogram som du kan göra hemma. En man i Frankrike lyckades till exempel springa ett maraton på sin balkong. Men vet du vad du kan göra för att hålla din psykiska hälsa i form? I den här kursen får du ett träningsprogram med fyra psykologiska tips på saker som du kan göra för att värna ditt psykologiska mående under dessa märkliga tider. Här kommer en kort sammanfattning: Tips 1: Oroar du dig för mycket just nu? Olika försök att lugna orostankar leder lätt till en ping pong match där hjärnan ständig kommer på nya saker att oroa sig för. Ett alternativt sätt att hantera oro är att sätta ut en orosstund. Tips 2: Hjärnan har ett negativt filter som gör att vi lättare minns negativa nyheter och händelser än positiva. Detta filter förstärks i kriser. Därför är det bra att aktivt uppmärksamma bra saker som hänt under dagen. Tips 3: Relationer är lika viktiga nu som innan. Genom att göra något hjälpsamt för andra kan du stärka ditt eget välmående och vårda dina relationer samtidigt. Tips 4: När aktiviteter ställs in och vi inte kan göra saker som förr är det lätt att tappa motivation. Men om vi slutar göra våra vardagliga aktiviteter helt är risken att vi blir ännu mer nedstämda. Den dystra känslan som får oss att vilja stanna kvar i soffan kan därför vara en signal att det är bra att försöka hitta på något. Sugen på att komma igång med din psykologiska Corona-träning? Klicka starta kurs så får du ett träningstipstips per vecka. Lycka till med ditt träningsprogram! 

Utforska

Logga in på Habitud

Logga in för att kunna spara tips och få feedback på de du testat! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära tipsen.

Ensam eller stark

Ensam eller stark

Åtta principer för framgångsrika team

Läs mer om vår bok