Scanna kroppen på 60 sekunder

Sitt upprätt på en stol. Låt din uppmärksamhet vandra från vänster fot, vidare till vänster ankel, vidare till smalbenet, knät, låret… och så vidare tills uppmärksamheten har haft kontakt med varje del av din kropp. Om du vill kan övningen ta flera minuter, den kan också göras så snabbt som på 60 sekunder.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Scanna kroppen på 60 sekunder

Vad passade dig?

Beroende på hur vi vill använda övningen, som en mikropaus på jobbet eller som en lugnande övning inför sänggåendet, så mår vi bra av att då och då stanna upp och bli medvetet närvarande. Med tiden kan du träna upp din uppmärksamhetsmuskel så att du lättare själv väljer vad du vill uppmärksamma i vardagen.
 
 
 
Känner du dig splittrad med mycket på ditt fat? Inom mindfulness tränar man sin uppmärksamhet på ett visst sätt – med ett närvarande och riktat fokus, utan att värdera eller döma det som upplevs. Poängen är varken att bli lugn eller harmonisk, utan snarare att träna sin förmåga att observera en upplevelse utan att kämpa emot eller påverka den. Detta fokus går att träna upp, exempelvis genom att uppmärksamma förnimmelser som de egna andetagen, hörselintryck, eller hur kroppen känns. I den sista varianten låter du ditt fokus vila på en kroppsdel i taget innan du går vidare till nästa och nästa, tills du jobbat igenom hela kroppen. Vad händer när du är medvetet närvarande och tränar upp din uppmärksamhet på det här sättet?