Team debrief ger resultat på 18 minuter

Samla teamet i ca 18 minuter för en team debrief. Diskutera: 1. Vad var målet? 2. Hur har det gått att nå målet? 3. Vad gjorde vi bra för att nå målet? 4. Vad har vi lärt oss och vill göra annorlunda i framtiden? Kom gärna med specifika exempel. 
Läs mer...
Lyckligare team

Team debrief ger resultat på 18 minuter

Ett äventyr på knappt 20 minuter!

Vill ni bli riktigt bra på Team debrief så är det bra med en mötesledare som håller koll på agendan. När ni får in vanan kan ni göra Team debrief på många sätt, exempelvis genom att identifiera brister i arbetssättet och reflektera över hur ni kan hantera dem. Vill du ha inspiration kan du läsa om hur Vetenskapsrådet använde Team debrief. 
Tänk om det fanns en vetenskaplig metod för att förbättra teamets prestation med 20-25 procent som bara tog 18 minuter. Det låter för bra för att vara sant men forskaren Scott Tannenbaum gjorde en sammanställning på ett fenomen, som ibland kallas retrospektiv, och såg att det är precis vad som händer när denna utvärderingsform görs rätt. Han gav detta forskningsnamnet Team debrief och knepet är att vara riktigt konkret kring vilka målen är och vad ni gjort för att nå dem