Träningstips

Ditt gillande ger diskriminering

Vilka personer känner du extra varmt för på ditt jobb? Vad gör du när du umgås med dem? Skriv en lista och fundera över om du bemöter alla kollegor på samma sätt.

Vilken värme!

Hur var det att testa samma beteende med en ny person? Hände det någonting med ert samspel? Kanske har du tagit ett första steg fram mot minskad risk för diskriminering. Nästa steg är förstås att göra detta under anställningsintervjuer eller andra sammanhang där du i tjänsten möter nya människor.


Du tänker kanske att det är en människas ogillande av en annan grupp som leder till diskriminering? Visst finns den aspekten med. Men enligt en stor forskningsgenomgång av grupperingar och diskriminering är det inte huvudproblemet. Forskarna Daniel Balliet, Junhui Wu och Carsten De Dreu fann att det snarare är vår tendens att gilla vår så kallade ingrupp som bidrar mest till diskriminering av andra grupper. Vad är en ingrupp? En kategori personer som du identifierar dig med och tillhör. Det kan vara ditt team, personer med samma kön, utbildningsbakgrund eller ursprung.


Fler utmaningar

Visa fler utmaningar