Det psykologiska gymmet

Välkommen! Vi postar varje dag ett nytt vetenskapligt grundat träningstips. De kan du använda för att träna dig själv eller din organisation till ett hållbart välbefinnande och en positiv arbetsmiljö. Hör av dig till oss om du vill se hur vi kan hjälpa er organisation.
Träna dig själv Träna organisationen
Visa fler utmaningar

Kurser

Veckans kurs

Jakten på gemenskapen

Till kursen
Julen. Det kan vara den högtid som allra mest kretsar kring gemenskap, men som också sätter ens förmåga till samarbete som mest på prov. Vem har inte varit med om oro över om man köpt lagom med julklappar, känt irritation i alla förberedelser eller märkt att de fina stunderna fick ge plats för allt som rymmer sig på Att göra listan? Tänk om det fanns sätt att minska julstressen, förebygga konflikter och öka det mysiga med julen.Den här julkalendern baseras på boken Ensam eller stark, som utågår från nobelpristagaren Elinor Ostroms åtta principer för ett hållbart samarbete, som gäller vare sig det är en arbetsgrupp, en idrottsförening eller en familj som planerar julfirandet. De åtta principerna är: 1. tydlig grupp med tydligt mål 2. rättvis fördelning mellan insats och ersättning 3. rättvist och inkluderande beslutsfattande 4. uppföljning av överenskomna beteenden 5. graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden 6. snabb och rättvis konflikthantering 7. mandat till självbestämmande och 8. koordinering med andra grupper. På en arbetsplats är vi vana vid att välja den bästa befintliga metoden för samarbete. Men i våra familjer gör vi oftast mest så som vi brukar, utan att fundera så mycket på vad som blir bäst. Men inte denna jul! Varje av de 24 kalenderluckorna är ett psykologiskt träningstips, baserat på en vetenskaplig studie som går i linje med någon av de åtta principerna. Vill du läsa mer om hur dessa principer kan användas i din arbetsgrupp rekommenderar vi att du köper boken Ensam eller stark, exempelvis här. 

Tänk inte på en gul banan

Till kursen
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar: 1. Tankar och känslor är svåra att påverka 2. Förändra det du kan: dina beteenden 3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingar Dispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb.  Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 
Logga in på Habitud

Logga in för att kunna anta utmaningar och få feedback på de du gjort! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära utmaningarna.