Habitud degree
User
Visa fler utmaningar
Logga in på Habitud

Logga in för att kunna anta utmaningar och få feedback på de du gjort! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära utmaningarna.

D2nrlub1gbsmj8no6yfj

Habitud hjälper individer och organisationer att utmana vanor

I en värld där de mest eftersökta jobben i dag inte ens fanns för tio år sedan behöver vi kunna hantera förändring. Vi behöver rita nya kartor, ta ut kompassriktningen och hantera svårigheter på vägen. Organisationer, team och individer behöver riktning. För att kunna arbeta med framtida arbetsuppgifter som vi ännu inte känner till behöver vi ändra våra vanor och bryta våra mönster. Om och om igen. Vi behöver agera i linje med värderingar vi tror på, även när det är svårt. Därför har vi startat Habitud.

Testa en utmaning för att utmana dina vanor. Boka en workshop för att skapa nya vanor i er organisation. För varje bokad workshop kan vi skapa fler utmaningar här på Habitud.se. Dessa sprider vi gratis för att människor ska kunna göra mer av det som är viktigt för dem.

Flagqumrks1zwy6rwz0i

Charlotte Gentili

Psykolog

charlotte@habitud.se
0760 482 895
Caycy1mqefvgeiicosqi

Claudia Holmström

Psykologkandidat

claudia@habitud.se
0736 214 222
C8rixy3li1eqlxk3ny5c

Gustav Nilsson

Leg. Psykolog

gustav@habitud.se
0733 625 246
Gkglka4niwttz8doynhj

Katarina Blom

Psykolog

katarina@habitud.se
0704 973 079
Nzzejt8wkh1skosvcxlf

Lina Viita

Psykolog

lina@habitud.se
0730 762 157
Vn6c9lyqqxvgksexv2gf

Oskar Henrikson

Leg. Psykolog

oskar@habitud.se
0739 696 625
Jum7tdeg57wbhrozujwu

Tone Nordling

Psykologkandidat

tone@habitud.se
0739386380
Ozfsl7b8nshlzyetk9ru

Boka oss för en workshop

I en hälsosam organisation sprids nya vanor från person till person. En verksamhetsplan som sitter i medarbetarnas vanor är något helt annat än en verksamhetsplan på papper . Vi hjälper er att sprida nya vanor, nå era mål och skapa en hållbar organisation. En organisation där människor mår bra och får utrymme att prestera. Bli en långsiktigt välfungerande organisation genom att kombinera träning av ledare, team och hela personalen. Boka en workshop för inspiration, eller en serie workshops för mätbara resultat.

Den vetenskapliga grunden för vårt arbete kommer från Acceptance and Commitment Training (ACT) och Organizational Behavior Management (OBM). Med konkret och forskningsbaserat arbete hjälper vi er till genomgripande resultat i organisationen. Resultat som kan mätas i verksamhetsmål, medarbetarenkät och arbetsmiljökartläggning. Med hjälp av etablerade vetenskapliga mätinstrument samt nyckeltal som är viktiga för er mäter vi att insatsen ger effekt.

horisont ledarens vanor

Här får du lära dig hur du som ledare kan göra mer av det som är bra för dig och din organisation på lång sikt. Hur du och din organisation gör era värderingar och visioner till vanor. Hur du bygger en hållbar organisation genom forskningsbaserat ledarskap.

Vill du testa en underhållande ingång till ämnet kan du boka vår uppskattade workshop 18 eller 254 dagar att skapa en vana.

destination teamets vanor

Ungefär 15 procent av alla arbetsgrupper i Sverige är högpresterande. Vill ni bli en av dem? Förtydliga era mål, era roller och er riktning med Destination.

Vill du få ett smakprov kan du boka vår workshop Vi är dom - om grupprocesser.

kompass personalens vanor

En modern medarbetare behöver hantera komplexa uppgifter i en omgivning som är i ständig förändring.Medarbetare som får träna på att följa sina egna värderingar, även när det är svårt, både mår och presterar bättre.

Vill ni testa kan ni boka vår workshop Tänk inte på en gul banan - Tankar, känslor och vanor i tider av förändring.

Vill du boka? Kontakta oss på team@habitud.se.

Ucrnllbaw7rtlcgwpsjc

Är du habituds nästa konsult?

Du brinner för att utveckla organisationer till hälsosamma arbetsplatser 

De flesta psykologer jobbar likt sjukgymnaster, det är någon vi söker upp när vi fått problem. Vi vill vara motsvarigheten till ett gym: några man arbetar med för att bygga styrka. Vi söker dig som brinner för att utveckla organisationer till hälsosamma arbetsplatser.

Du är en vetenskaplig praktiker

Du vill arbeta med att skapa välfungerande organisationer via dess ledare, team och personal. Du har intresse för ledar- och teamutveckling, ACT at work, beteendeanalys och positiv psykologi. Du är bra på att genomföra inspirerande föreläsningar, hålla workshops, skriva och skapa beteendeförändring i grupper och organisationer. Du är en vetenskaplig praktiker som gör vad som funkar baserat på en gedigen teoretisk och empirisk kunskap. Du ser det som självklart att utvärdera din egen insats.

Du vill vara del av en positiv arbetsmiljö

Du är så pass självständig att du redan driver ett eget företag som enskild konsult eller funderar på att driva eget. Däremot så tycker du att det vore roligare att vara med i vårt konsultnätverk. Du ser att du skulle nå längre tillsammans med oss. Du vill leva som du lär och experimentera med dina egna beteenden i gruppen. Du föreslår nya sätt att arbeta och är öppen för att testa sådant som dina kollegor föreslår. På habitud testar vi våra egna utmaningar och skriver utmaningar utifrån sådant vi testar och ser fungerar. Vi vill leva som vi lär och vill ha en positiv arbetsmiljö som bygger på uppmuntran. Vill du också skapa hälsosamma organisationer? Skicka ett mejl till team@habitud.se så berättar vi mer!

Vill du också skapa hälsosamma organisationer? Skicka ett mejl till team@habitud.se så berättar vi mer!