Det psykologiska gymmet

Välkommen! Vi postar varje dag ett nytt vetenskapligt grundat träningstips. De kan du använda för att träna dig själv eller din organisation till ett hållbart välbefinnande och en positiv arbetsmiljö. Hör av dig till oss om du vill se hur vi kan hjälpa er organisation.
Träna dig själv Träna organisationen
Visa fler utmaningar

Kurser

Veckans kurs

Team av team

Till kursen
Samarbeten mellan grupper kan vara alldeles, alldeles underbart. Det kan ge diskussioner med många olika spännande perspektiv och projekt där olika kompetenser kombineras. Ett sätt att utveckla ett bra samarbete mellan grupper är att utgå från Elinor Ostroms åtta designprinciper. I Psykologifabrikens bokEnsam eller stark kan du läsa om hur alla åtta kan komma till nytta i din organisation. Denna veckokurs fokuserar på hur principerna som används för samarbete mellan personer också hjälpa dig att koordinera team med varandra.För att lyckas med samarbetet mellan grupper kan vi nämligen använda oss av precis samma framgångsfaktorer som för samarbete mellan individer. På så sätt kan princip åtta ses som en metaprincip som samlar kunskapen från de tidigare principerna.Precis som att två personer kan enas av ett gemensamt mål (princip 1) går det att ena grupper på samma sätt. Rättvis belöning (princip 2) är viktigt mellan avdelningar precis som mellan medarbetare. Inom en avdelning kan det handla om tydligt motiverade lönenivåer i arbetsgruppen och mellan olika enheter kanske det kan diskuteras hur den fysiska arbetsmiljön ser ut i respektive lokaler. Inkluderande beslutsfattande (princip 3) behövs både inom en grupp, likväl som i samarbetet mellan grupper, för att få välgrundade beslut som engagerar alla som berörs. Vi gör också mer av de positiva beteenden vi kommit överens om ifall det uppmärksammas med feedback (princip 4). Det gäller både för individer som uppmärksammas för att de följer rutinerna och arbetsgrupper som uppnår de satta målen. Samma sak gäller sanktioner mot de oönskade beteendena (princip 5). Att bli påmind om bestämmelser gör skillnad både för personer och grupper som samarbetar med varandra. Denna kurs ger dig därför fem utmaningar som baseras på princip ett till fem och en förklaring till varför de också kan användas för att koordinera grupper. 

Tänk inte på en gul banan

Till kursen
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar: 1. Tankar och känslor är svåra att påverka 2. Förändra det du kan: dina beteenden 3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingar Dispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb.  Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 
Logga in på Habitud

Logga in för att kunna anta utmaningar och få feedback på de du gjort! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära utmaningarna.