Vad vill vi träna?

Utgå från en förändring eller något ni som grupp vill bli bättre på och exemplifiera det i en lista av specifika beteenden. Detta kan ni sedan använda för gemensam uppföljning eller använda i ett gemensamt belöningssystem.
Läs mer...
Lyckligare team

Vad vill vi träna?

Bra jobbat!

Här är ett trevligt träningstips du kan göra om du vill öva på att identifiera specifika beteenden. 
“Vi måste sätta användaren i centrum.” “Vi får ta ett krafttag.” “Vi ska odla vår feedback-kultur.” Som team kan man vilja uppnå många typer av förändringar i sitt arbetssätt, men de kan vara väldigt svåra att genomföra, allt för ofta stannar en utveckling på buzz word-stadiet. Det är helt enkelt för svårt att öva på något i grupp om det är för diffust formulerat. Inom Organizational Behavior Management (OBM), som bland annat Rolf Olofsson och Kenneth Nilsson har skrivit en bok om, arbetar man därför med att konkretisera önskad utveckling i konkreta beteenden. Man skalar ned stora förändringar till en uppsättning små konkreta handlingar som går att öva på. En grupp som vill odla sin feedback-kultur kan exempelvis konkretisera detta i “Be kollega läsa igenom ens presentation och berätta tre bra saker och en sak som kan förbättras”, “Diskutera när man har insyn i varandras arbete”, “Ge feedback på kollegornas beteende snarare än deras prestationer.”