Undersök positiva avsikter

Fråga dina kollegor vad de sett, hört och varit med om som påverkat deras syn på problemet. Fråga dem även vad de tycker är viktigt i situationen och hur de helst skulle se att konflikten löstes.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Undersök positiva avsikter

Bra jobbat!

Vill du göra fler utmaningar på temat konflikter och konflikthantering? Förslag på fler utmaningar är "Lös konflikten genom förståelse", "Håll kontakten i konflikten" och "Personen är sällan problemet". 
 
 
I en konfliktsituation är det lätt att tänka att dina kollegor beter sig helt knäppt. Men dina kollegors bild av situationen kan vara ledtrådar till varför de agerar som de gör. Enligt Thomas Jordan, som forskar på arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet, är en viktig sak att ha i åtanke när man befinner sig i en konfliktsituation att det i de allra flesta fall finns en positiv avsikt bakom andra människors agerande. Det gäller för dig att försöka förstå vad det är.