Stäm av förväntan på tillgänglighet

Samla ditt team, tex under en fika, och diskutera när ni förväntas vara tillgängliga och inte. Om det finns en förväntan att vara tillgängliga på fritiden, diskutera vilket behov det fyller. Vad skulle hända om ni inte hade mobilen på?
Läs mer...
Lyckligare team

Stäm av förväntan på tillgänglighet

Vilket bra initiativ!

Från psykologisk forskning vet vi att det är viktigt för hälsan att få in tillräckligt med återhämtning och vila – något som är svårt om man ständigt är stand by. Därför vill vi ge en stor eloge till dig som tagit upp den här viktiga diskussionen med dina kollegor! Hur upplevde du att diskussionen med dina kollegor gick? Fanns det några skillnader i de förväntningar du upplevt fanns på tillgänglighet innan, och vad er diskussion landade?
Med en smart telefon och jobbdatorn nedpackad i väskan är det lätt att bära med sig arbetet hem. I Arbetsmiljöverkets arbetsmiljörapport från 2015 uppger fyra av tio sysselsatta att de förväntas vara anträffbara per telefon på fritiden. Tre av tio uppger att deras arbetsgivare förväntar sig att de läser jobbrelaterad e-post. Från psykologisk forskning vet vi att tillräcklig återhämtning är viktig för att undvika stressens skadliga effekter. Har ditt team en tillgänglighetspolicy som ger utrymme för fritid och vila?