Fq6hdcu7sbbvon3b7ctt

Jennifer Amin

Psykologkandidat

Jennifer Amin är psykologkandidat från Örebro universitet. Studierna påbörjades dock vid Lunds universitet där hon skrev kandidatuppsats inom fältet kreativitet och motivation. Hon vill gärna hjälpa individer och företag att tänka nytt och använda sin kreativitet samt inre motivation för att skapa ökat välbefinnande. Parallellt med studierna har hon arbetat som projektsekreterare på psykologiska institutionen och har ett stort intresse för psykologisk forskning, specifikt preventivt arbete samt psykometri. Genom att arbeta förebyggande vill hon hjälpa individer, team och organisationer att nå sina mål. Hennes favoritutmaning från Habitud är Öka ditt psykologiska immunförsvar, en utmaning hon gärna återkommer till föra att hitta rätt fokus i livet.