Jobba istället för att tala ut

När du stör dig på en kollega, föreslå att samarbeta kring en arbetsuppgift där ni har stor chans att lyckas och låt framgången stärka er relation. Se till att uppgiften är så konkret och genomförbar att det är hög chans att lyckas, men så viktig eller komplex att ni behöver samarbeta för att genomföra uppgiften. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Jobba istället för att tala ut

Gladare nu?

I så fall kan du hålla igång den goda starten med att fråga efter kollegans behov. Blockerar ni fortfarande varandra? Undersök om dina målsättningar står i motsättning mot din kollegas.
Jobbar vi bra ihop för att vi är vänner eller blir vi vänner för att vi jobbar bra ihop? Om du har hamnat i en konflikt med en kollega är det lätt att tänka att du hade jobbat bättre ihop med en vän. Fast otaliga är de misslyckade försök där någon försöker jobba med en nära vän eller partner och där allt havererat. Testa att gå från andra hållet: att låta de positiva upplevelserna från att lyckas med arbetsuppgifterna stärka relationen. Brittiska stråkkvartetter intervjuades i en kvalitativ studie av teamforskarna J. Keith Murnighan och Donald E. Conlon. De drog slutsatsen att det inte alltid är bra att försöka lösa konflikten om den hunnit bli personlig. Bättre var då att få personerna att lära känna varandra på nya sätt och att helt enkelt fokusera på jobbet istället. Som att planera nästa konsert ihop.