Bli mer kreativ

Habitud Pro

Kreativitets-gymmet

Till kursen
Många organisationer vill ha ökad kreativitet i verksamheten. Då kan det vara bra att fundera på om kreativitet är en medfödd egenskap eller en färdighet som går att träna upp? Svaret är både och. Vissa personer tycks ha fallenhet för att lösa problem på nya och oväntade sätt. Men femtio år av forskning på Creative Problem Solving (CPS) har visat att det går att träna kreativitet och att team kan bli mer innovativa. De har också visat att kreativitet är långt mycket mer än att hitta på många idéer. Kort sagt kan man säga att kreativ förmåga är som muskelmassa - vissa föds med anlag för att bli starka, andra har anlag för att bygga lite muskelmassa. Men alla blir starkare av att träna. Forskarna Gerard J. Puccio, Marie Mance och Mary C. Murdock har delat upp kreativa färdigheter i kategorierna Bedöm situationen, Utforska visionen, Formulera utmaningar, Utforska idéer, Formulera lösningar, Utforska mottagande, Formulera en plan. De flesta går snabbt igenom dessa steg utan att riktigt reflektera över det, vilket oftast känns smidigt. Men för att dra nytta av träningen finns det en vits med att stanna upp i varje enskilt steg. I den här kursen får du träna på några av alla färdigheter som ryms inom de första stegen i CPS-modellen. För att du ska lära dig som mest rekommenderar vi att du utgår från ett litet men relevant problem som du står inför. Det kan vara allt från hur du ska trivas bättre vid ditt skrivbord till hur hur du kan få nöjdare kunder på arbetet.

Utmaningar

Skaffa Habitud Pro för att se fler utmaningar