Uppfatta avstånd som en sprinter

 Nästa gång du är ute och powerwalkar, springer eller cyklar, fokusera all din uppmärksamhet på ett bestämt mål. Det kan vara ett träd vid horisonten, en trafikskylt några hundra meter fram eller något annat. När du nått ditt mål, bestäm ett nytt mål för ditt fokus. Försök att ignorera allt annat i miljön runt omkring.     
Read more...
Happier leisure time

Uppfatta avstånd som en sprinter

 
Om du är ute och går, springer eller cyklar kan du genom att förändra ditt fokus få träningen att kännas lättare. Det som händer är att du uppfattar distansen som kortare och du klarar därför av den snabbare. I en färsk studie har Berkeleydoktoranden Matthew Riccio tagit fasta på tidigare forskning som visar att man anstränger sig mer för att nå ett uppsatt mål ju närmare målet man kommer. Hur vi uppfattar omgivningen är dessutom subjektivt och kan manipuleras genom att medvetet skifta fokus. I studien förändrade Riccio sina försökspersoners distansuppfattning genom att få dem att ”smala av” sin uppmärksamhet och fokusera på ett närliggande bestämt mål. Försökspersonerna som smalade av sin uppmärksamhet uppfattade avståndet till det bestämda målet som kortare än personerna som scannade av sin omgivning som vanligt.  De ökade också sitt målorienterade beteende - de rörde sig snabbare mot målet.