Sämst eller bäst?

Berätta för en vän eller en kollega om något du inte är så bra på.
Read more...
Happier at work

Sämst eller bäst?

Alla har svagheter. Det kan vara jobbigt att inse. Oavsett om det gäller logiskt tänkande, emotionell intelligens, humor eller schack tenderar vi att skatta vår förmåga över genomsnittet. David Dunning, psykolog vid Cornell university, USA, har studerat detta fenomen i över tio år. I studie efter studie har han visat att ju sämre vi är på något desto mer orealistisk bild av vår kunskap har vi. Personer som är riktigt dåliga, bland de 10–15 procent som presterar sämst, tror att de är bland de 40–45 procent som presterar bäst. Om du är dålig på att spela schack tror du att du är bra, om du är riktigt dålig på ditt jobb tror du att du bland de bästa och om du drar dåliga vitsar kommer du att tro att du är rolig. En förutsättning för att utvecklas är att erkänna svagheter och misstag. Då kan man börja ta de steg som krävs för att bli bättre på schack, sitt jobb eller på att skämta. Vad är du dålig på? Finns det något konkret du kan göra för att bli bättre på det?