Årstidernas ordning

Skriv ner två grupper du känner att du tillhör och vad som är viktigt med dessa grupper. Anteckna var du vill. Kanske i en dagbok eller i kommentarerna till denna utmaning?
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Årstidernas ordning

Strålande!

Personer som känner att livet är meningsfullt har lättare att må bra fysiskt och psykiskt. Genom att tänka på två grupper du tillhör och skriva lite om vad som är viktigt med dessa kan du ha stärkt din känsla av mening. Hur blev det för dig? Har du andra knep för att känna mening? Dela gärna med dig i kommentarerna.
Vår. Vinter. Sommar. Höst. Eller vår, sommar, höst, vinter? I en studie av psykologiforskare Samantha Heintzelman kände deltagare mer mening med sina liv när årstiderna presenterades i rätt ordning. Sammanhang är viktigt för oss människor. Blunda och tänk på två grupper som du känner att du tillhör. Om du just gjorde det kan du känna lite mer mening och sammanhang med ditt liv. Så var det i i alla fall i en studie av forskaren Nathaniel Lambert. Det verkar finnas något kraftfullt i att vara del av något större. Något som kommer att finnas kvar även när du inte gör det.  Och något som är  sammanhängande och meningsfullt. Som årstiderna.