Styr samtalet med sammanfattningar

Gör minst tre korta sammanfattningar under nästa kundsamtal du är del i. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Styr samtalet med sammanfattningar

Hur gick det?

Under samtalets gång kan du variera vilken nivå du lägger dina sammanfattningar på. En enkel typ av sammanfattning kan vara att rakt upp och ner upprepa en del av det personen du pratar med har sagt. Andra gånger kan du sammanfatta det du tror är den underliggande meningen i det personen säger. Då och då bör du avsluta din sammanfattning med en öppen fråga som för samtalet framåt.
Ett bra och effektivt sätt att visa en kund att du lyssnat och förstått är att flera gånger under samtalet sammanfatta det som sagts. Det hjälper dig dessutom att sortera i informationen du får av kunden och understryka de viktigaste delarna av det som sägs. Genom att då och då knyta samman informationen behåller du fokus på rätt saker. Avslutar du sedan din sammanfattning med en öppen fråga ger du dig själv möjlighet att föra samtalet framåt och styra det i rätt riktning. Det kan kännas som att du upprepar dig ofta men forskning i samtalsmetodik har visat att den du pratar med sällan uppfattar det så och att sammanfattningar istället utvecklar kommunikationen mellan er.