Skippa prestationsträsket med lärandemål

Skriv ner ett lärandemål för veckan i din kalender. Målet får gärna vara SMART: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. 
Read more...
Happier leisure time

Skippa prestationsträsket med lärandemål

När vi möter en person som är nybörjare på vårt modersmål uppskattar och uppmuntrar vi ofta att personen försöker. Vi hjälper till och för en dialog på knapphändiga ord för att vi förstår sammanhanget – ofta med ett uppmuntrande leende. Ansträngningen uppskattas framför att utförandet måste vara perfekt. Ändå tvekar vi själva inför att använda vår knackiga högstadietyska i mötet med en främmande tysktalande person. När det kommer till oss själva är det lätt att fastna i prestationsträsket och vi kan behöva påminna oss själva om att lärandet har ett värde även för oss. Professor Carol Dweck vid Stanford University har i mångårig forskning visat att ansträngning bör premieras framför uppskattning av prestation eller resultat. Detta gäller även dig! Träna på det genom att kommande vecka fokusera på lärandemål istället för prestationsmål. Tänk “träna på tyska fraser varje vecka” som mål istället för “prata tyska flytande”. När själva lärandet i sig blir uppmuntrat ökar sannolikheten att vi vill lära oss fler saker. Kanske blir du lite mer bekväm att ta till orda på tyska om du till en början vågar testa att staka dig fram? Fråga dig själv vad du skulle tycka vara kul att lära dig snarare än vad du skulle vilja kunna!