Ucrnllbaw7rtlcgwpsjc

Är du habituds nästa konsult?

Du brinner för att utveckla organisationer till hälsosamma arbetsplatser 

De flesta psykologer jobbar likt sjukgymnaster, det är någon vi söker upp när vi fått problem. Vi vill vara motsvarigheten till ett gym: några man arbetar med för att bygga styrka. Vi söker dig som brinner för att utveckla organisationer till hälsosamma arbetsplatser.

Du är en vetenskaplig praktiker

Du vill arbeta med att skapa välfungerande organisationer via dess ledare, team och personal. Du har intresse för ledar- och teamutveckling, ACT at work, beteendeanalys och positiv psykologi. Du är bra på att genomföra inspirerande föreläsningar, hålla workshops, skriva och skapa beteendeförändring i grupper och organisationer. Du är en vetenskaplig praktiker som gör vad som funkar baserat på en gedigen teoretisk och empirisk kunskap. Du ser det som självklart att utvärdera din egen insats.

Du vill vara del av en positiv arbetsmiljö

Du är så pass självständig att du redan driver ett eget företag som enskild konsult eller funderar på att driva eget. Däremot så tycker du att det vore roligare att vara med i vårt konsultnätverk. Du ser att du skulle nå längre tillsammans med oss. Du vill leva som du lär och experimentera med dina egna beteenden i gruppen. Du föreslår nya sätt att arbeta och är öppen för att testa sådant som dina kollegor föreslår. På habitud testar vi våra egna utmaningar och skriver utmaningar utifrån sådant vi testar och ser fungerar. Vi vill leva som vi lär och vill ha en positiv arbetsmiljö som bygger på uppmuntran. Vill du också skapa hälsosamma organisationer? Skicka ett mejl till team@habitud.se så berättar vi mer!

Vill du också skapa hälsosamma organisationer? Skicka ett mejl till team@habitud.se så berättar vi mer!