Träningstips

Optimism vid bakslag

Har du det motigt? Ta hjälp av en kollega och jämför ditt nuvarande bakslag med ett tidigare. Vad i din omgivning bidrog till bakslaget? Hur länge varade bakslaget? Kan du se att bakslaget var en isolerad händelse?

Tre frågor på en gång!

Kändes det mycket att diskutera tre saker på en gång? Bryt ner uppgiften i mindre delar och träna först på att se omgivningen, sedan hur länge det varade och till sist kan du leta efter de specifika händelser som är tecken på bakslaget. Kanske hittar du några framgångar samtidigt?


Du har misslyckats med något. Kanske nådde du inte månadens mål, du fick inte igenom ditt förslag om att främja arbetsmiljön eller så lyckades du inte övertala din organisation om att ni borde bli klimatneutrala. Vems är felet? Råkar du tänka pessimistiskt? Att det är ditt fel, att nuvarande situation kommer pågå länge och att bakslaget är ett bevis för att ditt liv är skit överlag? Lätt hänt! Det kan vara svårt att förstå att ditt mående påverkas en hel del av din omgivning, att tillstånd är tillfälliga och att tänka på ett bakslag som en isolerad händelse. Att träna på detta, optimistiska, perspektiv kan dock hjälpa dig en hel del. Enligt psykologen Christopher Peterson kan ett optimistiskt perspektiv ge bättre hälsa och bättre prestationer.

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar