Sammanfatta så att alla är med på tåget

Vid nästa möte, utse en person som får vara mötets sammanfattare. Den personens uppgift är att vid jämna mellanrum kort sammanfatta vad som sagts och vilka olika perspektiv eller idéer som lagts fram. 
Läs mer...
Lyckligare team

Sammanfatta så att alla är med på tåget

Sammanfattningsvis, bra jobbat!

Genom att sammanfatta kan vi se till att alla är med på tåget och att vi får en gemensam utgångspunkt från vilken vi kan bygga vidare. Det kan alltså hjälpa oss att skapa riktning och fokus för samtalet. Att sammanfatta är en, av flera delar i aktivt lyssnande. Här är ett träningstips på hur du på egen hand kan vidareutveckla din förmåga till aktivt lyssnande: https://www.habitud.se/hummalyssna  
Långa diskussioner utan att någon sammanfattar kan skapa förvirring och otydlighet, vilket naggar på vårt fokus. Tänk på en situation då du t.ex. lyssnat till ett samtal men inte alls fattat vad de pratar om. Hade du lätt eller svårt att hålla fokus? För att vi ska kunna hålla fokus måste vi känna att vi är med på tåget. Regelbundna sammanfattningar kan hjälpa oss med detta! I terapisessioner använder psykologer något som kallas aktivt lyssnande för att, bland annat, hålla fokus under sina samtal. Leg. psykolog och författare Erik Rautalinko beskriver i sin bok Samtalsfärdigheter att sammanfattningar är ett viktigt verktyg i aktivt lyssnande. Ett syfte med sammanfattningarna är att skapa struktur och klarhet. Detta kan vi använda även under möten!