Makrostyr din kollega med hjälp av tillitsbeteenden

Visa tillit genom att delegera en arbetsuppgift i teamet utan att beskriva i detalj hur den ska göras. Beskriv i stället vad målet med arbetsuppgiften är och låt sedan personen själv välja metod. Följ sedan upp med positiv feedback utifrån överenskomna förväntningar.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Makrostyr din kollega med hjälp av tillitsbeteenden

Hurra!

Att ha möjlighet att påverka upplägget för en arbetsuppgift gör ofta att resultatet blir bättre då utföraren känner sig mer motiverad. Paul J Zaks forskning visar också att i organisationer med hög grad av tillitsbeteenden är medarbetarnas upplevda stress lägre, medan både prestation och upplevd motivation ökar. Enligt Paul J Zak verkar tillitsbeteenden i organisationen även höra samman med en betydligt lägre uppsägningsantal än i andra organisationer. Kolla även in det här träningstipset för hur ni kan öka tilliten i gruppen: https://www.habitud.se/feedbackmedmal
Har du ibland känt att det går fortare att göra en uppgift själv än att släppa ansvaret till en kollega? Allt från vilket fika ni ska beställa till mötet till hur ni ska kommunicera på organisationens facebook-konto kan bli långdragna uppgifter om vi vill kontrollera allt i detalj.
När vi mikrostyr andra genom specifika och återkommande instruktioner kan den noggranna styrningen ibland stjälpa mer än den hjälper. Neuroforskaren Paul J Zak beskriver att företag med hög tillit ger anställda ansvar utan att detaljstyra dem. Zaks forskning visar att tillitsbeteenden verkar ha positiva effekter för både motivation, effektivitet och upplevd stress på arbetet. Vill du att din arbetsgrupp ska bli mer sammanhållen och kunna arbeta snabbare? Våga lita på kollegan!