Be om lov för att minska motstånd

I ditt nästa kundsamtal ska du 1. Fråga vad kunden redan känner till. 2. Följa upp kundens svar med att erbjuda information i små portioner. 3. Ta reda på vad kunden tänker och känner om det du just berättat.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Be om lov för att minska motstånd

Skulle du vilja ha tips på bra fraser?

 
Fraser som är bra att använda när du ger information är till exempel Vad känner du till om…?, Folk brukar vilja veta… Många kan uppleva att…, Hur ser du på det här? Vad skulle du vilja veta mer om?
 
Brukar du uppskatta att få tips och råd som du inte har bett om? Troligtvis inte. Samma gäller för dina kunder. Forskning inom samtalsmetoden Motiverande Samtal har visat att kan det skapa ett ökat motstånd om du kommer med tips, råd och information som din samtalspartner inte bett om. För att minska motståndet i dina kundsamtal kan du börja med att ta reda på vad kunden redan vet och känner till. När du fått en bättre uppfattning om vad kunden vet kan du bekräfta den kunskapen och sedan be om lov att få berätta mer. För att fortsätta hålla motståndet nere bör du ta reda på vad kunden tänker eller känner kring varje ny information som du ger.