Träningstips

Lös fler problem med hjälp av dina kollegor

Utgå från ett problem eller en utmaning du har i ett projekt och fråga en kollega om tips på lösningsförslag

Fun fact:

Att göra det omvända til det du just har gjort, att fråga en kollega om det finns något du kan göra för henom, har visats sig kunna förebygga konflikter. Läs mer om det i det här träningstipset. 


När man sitter med ett problem själv är det lätt att låsa sig och fortsätta gå i samma banor om man inte får ny input från andra. Två hjärnor tänker bättre än en, enligt forskarna Carolina Aube och Vincent Rousseau. I sina studier har de sett att en av flera faktorer som påverkar gruppens prestation är hjälpsamhet. Ju mer kollegor kan ta stöd av varandra för att lösa sina uppgifter, desto bättre är de på att nå teamets gemensamma mål. 

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar