Anordna ett kramkalas

Gosa lite extra med din partner, dina barn eller din kompis idag.
Read more...
Happier leisure time

Anordna ett kramkalas

 
Beröring i form av kel och smek är, enligt en ny svensk studie, något som vi människor inte vänjer oss vid eller tröttnar på. I tidigare utmaningar beskriver vi hur vi människor snabbt vänjer oss vid materiella förändringar i vår omgivning och att det därför kan vara smartare att spendera pengar på upplevelser för att öka vårt psykiska välbefinnande på längre sikt. Nu kan alltså även beröring läggas till listan över sådant som tål att upprepas och skapar välmående som håller i sig. Uta Sailor, professor i psykologi vid Göteborgs Universitet, tillika studiens författare, menar att beröring skänker tröst, ökar vårt välbefinnande och skapar samhörighet mellan människor och troligtvis är det därför vi inte kan få nog av det.