Sudda ut julgemenskapens gränser

Skicka ett julkort eller juligt sms till någon utanför din familj som du vill få en ännu närmare relation med. Du kan till exempel skicka lyckönskningar till familjen där ditt syskon valt att fira jul i år.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Sudda ut julgemenskapens gränser

Så omtänksamt <3

Om du vill läsa mer om hur du kan få närmare relation till släktingar (barn i synnerhet) Kan du köpa Martin Forsters lättlästa bok
Ibland tycker vi om vissa släktingar mer än andra. Och ibland får man nya bonussläktingar när en familjemedlem hittar en ny partner. Allt detta kan göra julfirandet mer komplicerat. Just hur olika grupper ska samspela med varandra har Thomas Pettigrew och Linda R. Tropp studerat genom att sammanställa en metaanalys baserat på 515 studier. De fann bland annat att det är mycket lättare för grupper att samexistera och samarbeta om de har mycket kontakt med varandra. Effekten är tydligast när man behöver samspela med den andra gruppen för att till exempel lösa en uppgift.