Träningstips

Hitta en optimist

Leta rätt på en kollega som möter era stora utmaningar med idéer, mål och en handlingsplan. Fråga hur den personen tänker kring svåra arbetsuppgifter. Om du vill kan du passa på att berätta att du tycker att personen är en förebild.

Positivt!

Fick du några bra tips för din egen optimism när du hittade din förebild? Kanske kan du inspireras och tänka på ditt bästa möjliga framtida jag


Vi härmar de som har hög status. En status som vi ger med uppmärksamhet och uppmuntran. För att skapa en lycklig organisation kan vi låta handlingskraftiga optimister och goda exempel få mycket av rampljuset. För då kan det smitta av sig på övriga. I en studie av chefer gick det att se att optimistiska chefer hade mer optimistiska medarbetare. 

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar